nikan
nikan

nikan
دنیای این روزهای ماوخاطرات پرتغالی پسرکم

Email : Alimemari71@yahoo.com

الفبا برای سخن گفتن نیست.برای نوشتن نام زیبای توست. پیش ازتولدتو اعداد به صف ایستادند تا راز زادروز تورا بدانند. نیکان جان تونیمه گمشده ما نبودی که با نیمه دیگر به جستویت برخیزیم. تو تمام گم شده ما بودی... روز هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد نود و دو.ساعت 10: 9 دقیقه صبح دنیا صدای گریه کودکی رابه خود شنید که اکنون هستی بخش زندگی ما شده است. نامش را نیکان نهادیم به معنای خوبی ونیکی تابدانند همگان که خوبیها ازوجود معصوم او سرچشمه گرفته است.... ای نهایت در تو، ابدیت در تو ای همیشه با من، تا همیشه بودن باز کن چشمت را تا که گل باز شود قصه زندگی آغاز شود تا که از پنجره چشمانت، عشق آغاز شود تا دلم باز شود، تا دلم باز شود


[ موضوع : <-PostCategory->]
تاريخ : - | - | نویسنده : |